Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?
Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi hoặc bắt đầu một cuộc thi chính thức.

Khi đăng ký thi hoặc đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, nếu thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập: tên, địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?
Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn đều có thể được sử dụng theo một trong những cách sau:

  • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn (thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn)
  • Để cải thiện trang web của chúng tôi (chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trang web của mình dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn)
  • Để quản lý một cuộc thi, quảng cáo, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang web
  • Để gửi email định kỳ. Địa chỉ email bạn cung cấp có thể được sử dụng để gửi thông tin cho bạn, trả lời các câu hỏi và / hoặc các yêu cầu hoặc câu hỏi khác.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?
Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn cho thông tin cá nhân của bạn khi bạn nhập, gửi hoặc truy cập thông tin cá nhân của mình.

Chúng tôi có sử dụng cookie không?
Có (Cookie là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ của trang web đó chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt Web của bạn [nếu bạn cho phép] cho phép các trang web hoặc hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ nhận ra trình duyệt của bạn và nắm bắt và ghi nhớ một số thông tin nhất định)

Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu và lưu các tùy chọn của bạn cho những lần sau.

Chúng tôi có được công bố bất cứ thông tin nào ra bên ngoài không?
Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao cho các bên bên ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web của chúng tôi, tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi các chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc những người khác. Tuy nhiên, thông tin khách truy cập không nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc các mục đích sử dụng khác.

Liên kết của bên thứ ba
Đôi khi, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Các trang web của bên thứ ba này có các chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với nội dung và hoạt động của các trang web liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng bảo vệ tính toàn vẹn của trang web của mình và hoan nghênh mọi phản hồi về các trang web này.

Sự đồng ý của bạn
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật trực tuyến của chúng tôi.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi
Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này.

Chính sách này được sửa đổi lần cuối vào 2019/05/11

Liên hệ với chúng tôi
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

© Copyright © 2022. Designer by Rice-ins. All Rights Reserved..