Điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện của kỳ thi 

Bạn phải

1.1 cung cấp bằng chứng về danh tính của bạn (hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân) khi đăng ký. Liên hệ với trung tâm kiểm tra để xác nhận loại tài liệu nhận dạng nào được chấp nhận. Người thi thử nghiệm bên ngoài quốc gia của họ phải sử dụng hộ chiếu;

1.2 thông báo cho trung tâm kiểm tra về bất kỳ thay đổi nào đối với giấy tờ tùy thân của bạn trước ngày kiểm tra. Nếu bạn không làm điều này, bạn sẽ không được phép làm bài kiểm tra và bạn sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại tiền hoặc chuyển nhượng;

1.3 Mang theo cùng một tài liệu nhận dạng vào ngày thi với tài liệu được ghi trong đơn đăng ký của bạn. Nếu bạn không làm điều này, bạn sẽ không được phép làm bài kiểm tra và bạn sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại tiền hoặc chuyển nhượng;

1.4 đến trung tâm kiểm tra trước thời gian bắt đầu kiểm tra theo lịch trình. Nếu đến muộn sẽ không được dự thi và không được hoàn trả, chuyển điểm;

1.5 để tất cả đồ dùng cá nhân trong khu vực đồ dùng được chỉ định. Những vật dụng duy nhất bạn có thể mang vào phòng thi là giấy tờ tùy thân đã được phê duyệt, (các) bút tiêu chuẩn, (các) bút chì và (các) tẩy, và một chai nước (không có nhãn). Tất cả các thiết bị điện tử và tất cả đồng hồ phải được để trong khu vực đồ đạc và phải được tắt. Bạn có thể được quét điện tử để tìm các thiết bị bất kỳ lúc nào trong ngày thi. Bất kỳ thí sinh nào vi phạm các điều kiện này sẽ không nhận được kết quả thi hoặc không đủ điều kiện để được hoàn trả hoặc chuyển nhượng. Mặc dù trung tâm kiểm tra sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo an toàn cho vật dụng của bạn trong khu vực đồ đạc, nhưng họ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào;

1.6 đồng ý để danh tính của bạn được xác minh cả khi đăng ký kiểm tra và trong ngày kiểm tra. Điều này có thể bao gồm:

chụp ảnh của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu tạm thời loại bỏ bất kỳ lớp phủ nào trên mặt. Thí sinh nào từ chối chụp ảnh sẽ không được dự thi và không được hoàn tiền. Ảnh do trung tâm khảo thí chụp sẽ xuất hiện trên Mẫu Báo cáo Kiểm tra của bạn;
cung cấp một mẫu chữ ký của bạn;
chụp quét ngón tay của bạn;
1.7 chỉ giữ những thứ sau trên bàn làm việc của bạn: tài liệu nhận dạng, (các) bút, (các) bút chì, (các) tẩy và một chai nước (không có nhãn);

1.8, báo cho người giám sát ngay lập tức nếu bạn nghĩ rằng bạn đã không được phát đúng giấy câu hỏi hoặc nếu giấy câu hỏi không đầy đủ hoặc không đọc được. Đối với các kỳ thi online do máy tính cung cấp, hãy thông báo cho người giám sát ngay lập tức nếu bạn không nhìn thấy bài kiểm tra chính xác trên màn hình máy tính của mình;

1.9 Hãy giơ tay nếu bạn cần hỏi người giám sát điều gì đó. Người làm bài kiểm tra có thể không yêu cầu và sẽ không được cung cấp bất kỳ lời giải thích nào về câu hỏi kiểm tra;

1.10 tham dự tất cả bốn phần của bài kiểm tra (nghe, đọc, viết hoặc nói). Nếu bạn không tham dự đủ 4 phần thi, bạn sẽ không nhận được kết quả thi . Có thể có ngoại lệ nhưng phải được yêu cầu khi đăng ký và phải nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ trung tâm khảo thí;

1.11 Thông báo cho người giám sát vào ngày thi nếu bạn tin rằng việc thực hiện của bạn có thể bị ảnh hưởng do sức khỏe kém, do cách thức giao bài kiểm tra tại trung tâm kiểm tra hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến việc giao bài thi, bạn phải gửi khiếu nại đến trung tâm khảo thí trước khi rời trung tâm khảo thí vào ngày thi. Các khiếu nại liên quan đến việc giao bài thi sẽ không được chấp nhận sau ngày thi.

2 Kết quả thi của bạn

2.1 Kết quả được cấp bởi các trung tâm, thường là 15 ngày sau khi thi trên giấy hoặc 3-5 ngày đối với kỳ thi online trên máy tính.

2.2 Bạn sẽ chỉ nhận được một bản sao của Mẫu Báo cáo Kiểm tra của mình. Các bản sao thay thế không được cấp trong trường hợp mất mát hoặc hư hỏng.

2.3 Biểu mẫu Báo cáo Kiểm tra sẽ được cấp dưới tên của bạn khi nó xuất hiện trên giấy tờ tùy thân được sử dụng khi đăng ký. Nếu bạn thấy rằng thông tin cá nhân của bạn không chính xác trong Mẫu Báo cáo Kiểm tra, vui lòng liên hệ với trung tâm khảo thí nơi bạn đã làm bài kiểm tra. Tài liệu phải được cung cấp để xác minh các chi tiết chính xác. Nếu bạn thay đổi tên của mình sau khi nhận được Mẫu Báo cáo Kiểm tra, tên sẽ không được thay đổi trên Mẫu Báo cáo Kiểm tra.

2.4 Kết quả của bạn có thể không được công bố trong khung thời gian bắt buộc nếu Đối tác Khảo thí  quyết định rằng cần phải xem xét lại bất kỳ vấn đề nào liên quan đến bài kiểm tra của bạn hoặc việc quản lý bài kiểm tra của bạn. Để hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các mẫu viết và nói. Trong những trường hợp ngoại lệ, bạn có thể được yêu cầu thi lại một hoặc nhiều phần thi.

2.5 Kết quả của bạn có thể bị hủy bỏ sau khi được ban hành nếu xác định được bất kỳ điểm bất thường nào. Bạn có thể được yêu cầu thi lại một hoặc nhiều phần thi.

2.6 Kết quả của bạn sẽ được tiết lộ cho các tổ chức giáo dục, chính phủ (bao gồm cả cơ quan xử lý thị thực), các cơ quan chuyên môn và tổ chức thương mại công nhận điểm thi (“Tổ chức công nhận”) mà bạn đã đề cử trong đơn đăng ký của mình hoặc bạn đã nộp đơn cùng với Mẫu báo cáo kiểm tra , với mục đích cho phép các tổ chức đó xác minh res

© Copyright © 2022. Designer by Rice-ins. All Rights Reserved..